Chiều cao: 911mm

không gian yêu cầu tối thiểu: 108mm

bộ ray chiều dài tiêu chuẩn 500mm